top of page
  • Writer's pictureGaby Fiszman

שתי תובנות רדיקאליות על דמיון ועל אלוהים עפ"י ג'ון לנון - God, Imagine


ג'ון לנון היה אמן, יוצר ומוזיקאי שלא חשש להגיד את האמת שלו בכל הדרכים שמצא לנכון, אם זה המיצגים שערך, האירועים התקשורתיים והמתוקשרים שבהם השתתף (כמו אירועי ה-bed-ins), ההצהרות שנתן בציבור או ההשתתפות שלו בהפגנות. אך הדרך העיקרית שבאמצעותה אמר ג'ון את האמת שלו הייתה המוזיקה שלו, ורבים משיריו היו בעלי תוכן פוליטי, ישיר ובוטה ועם ביקורת נוקבת כלפי הממסד, האלימות, המלחמות, וההפליה מכל סוג שהוא.


ישנם שני שירים, מבין רבים אחרים, שאפשר לקחת כדוגמה לשירים שמשקפים את ה"אני מאמין" של ג'ון לנון אבל מנקודות מבט מאד שונות, לכאורה מנוגדות. האחד הוא השיר God, שהוא שיר אישי, חשוף ועמוק, ובו מספר ג'ון שהוא מוותר על כל מה שבעיניו שטחי, שקרי ומזויף, כולל להקת הביטלס עצמה, והדבר היחידי שאמיתי בעיניו הוא הנשמה התאומה שלו, יוקו אונו. השיר האחר הוא השיר Imagine שבו מצייר ג'ון חזון אוניברסלי על חברה חדשה ושונה לגמרי מזו המוכרת לנו ובה שוויון, שלום, אהבה ואחדות. ההבדל הזה בין שני השירים הופכים את השיר Imagine לכזה שיכול להיות מבוצע ע"י כל אחד, בעוד שהשיר God יכול להיות מבוצע כמעט אך ורק ע"י ג'ון לנון עצמו. את השיר God הוציא לנון בדצמבר 1970 ואת השיר Imagine עשרה חודשים מאוחר יותר. וכך לפני שאמר ג'ון שאפשר להגיד שהוא חולם, אבל שהוא לא היחיד, הוא הבהיר לנו שהחלום נגמר.


הנה השיר God:


הנה השיר Imagine:


90 views0 comments

Comments


bottom of page