top of page
Clipboard01.jpg

עבודת שורשים

כי הכל נשאר במשפחה של הביטלס

אומרים שאדם הוא תבנית נוף הולדתו אבל, ואולי בעיקר, גם תוצר משפחתו. משם מקורות ההשפעה ודרכי החינוך שספג בילדותו והטביעו את חותמם במהלך חייו. בחטיבת הביניים מתבקשים התלמידים להכין עבודת שורשים על משפחתם במטרה שיכירו מי היו בדורות הקודמים במשפחתם. 

כאן מוצגת עבודת שורשים מקיפה ומפורטת שערך גבי כולל תאריכים ותמונות של משפחותיהם של ארבעת ב=חברי הביטלס ואלה שעבדו איתם, והעבודה הזו הולכת מסר דורות אחורה.

aaaa.jpg
wwww.jpg
ששששששששששש.jpg
ששששששששששש.jpg
aaaa.jpg
aaaa.jpg
aaaa.jpg
aaaa.jpg
bottom of page