top of page
  • Writer's pictureGaby Fiszman

שני סיפורים קצרים על האהבה שבין ג'ון לפול

פול מקרטני סיפר:

אחת הדרכים הטובות ביותר שהיו לי להתגבר על הרצח של ג'ון היה לשוחח עליו עם יוקו. היא נהגה לספר לי כמה ג'ון אהב אותי. היא סיפרה לי פעם או פעמיים שהוא היה מתיישב ומאזין לתקליטים שלי ואז היה אומר, כאילו פונה אלי, "הו, הנה אתה, פול"


הארי נילסון, חבר קרוב של ג'ון, סיפר:

פגשתי בחורה שסיפרה לי שפעם ראתה את ג'ון לנון הולך ברחוב בניו יורק כשהוא עונד סיכה שעליה כתוב ,I Love Paul. היא פנתה אליו ושאלה אותו "למה אתה עונד סיכה שעליה כתוב I Love Paul?" ג'ון הסתכל עליה וענה לה Because I Love Paul


11 views0 comments

Comentarios


bottom of page