top of page
  • Writer's pictureGaby Fiszman

פול מקרטני ומייקל ג'קסון, סיפור של ידידות מופלאה?

בסוף שנות ה-70, במהלך מסיבה שהתקיימה בהוליווד, אמר פול מקרטני למייקל ג'קסון שהוא מעוניין לתת לו שיר שכתב לאחרונה, Girlfriend, כדי שיקליט אותו. בסופו של דבר הקדים אותו פול והוציא את השיר לפניו, באלבום London Town משנת 1978, ואילו ג'קסון הוציא את גרסתו לשיר באלבום Off The Wall משנת 1979.


הנה הגרסה של פול מקרטני לשיר Girlfriend:


הנה הגרסה של פול מייקל ג'קסון לשיר Girlfriend:


בתחילת שנת 1981 כתבו פול וג'קסון שני שירים Say Say Say ו-The Man, כאשר ג'קסון תרם את עיקר המילים, ופול את עיקר הלחנים. השניים הקליטו את שני השירים הללו, שיצאו באלבום Pipes of Peace מאוקטובר 1983.


הנה השיר Say Say Say:


הנה השיר The Man:


בשנת 1982 היה זה ג'אקסון, זה שהזמין את פול להשתתף בהקלטה של שיר שלו, The Girl Is Mine, שיצא באלבום Thriller מנובמבר 1982.


הנה השיר The Girl Is Mine:


הידידות בין פול וג'קסון הפכה למאד קרובה וג'קסון, שהיה אז בן 24 בלבד, התייעץ עם פול, שהיה מבוגר ממנו ב-16 שנים, איך לנהל נכון את סכומי הכסף הגדולים שהוא מרוויח. פול השיב לו, כי הנתח העיקרי מההכנסות שלו באות מזכויות ההפצה של שירים שלו ושל אמנים אחרים, שרכש. למרבה האירוניה, ציין פול, אין בידיו את זכויות ההפצה לשירים של הביטלס. כידוע, בשנות ה-60 הייתה חברת Northern Song בעלת זכויות ההפצה של שירי לנון-מקרטני, ולמרות שלפול וג'ון לנון היה נתח מסוים מהן, אלה נמכרו באפריל 1969 ללא ידיעתם, לחברת (ATV (Associated Television. פול עשה ניסיונות רבים במשך השנים לרכוש את זכויות ההפצה לשירי הביטלס, אך ללא הצלחה. ג'קסון, שהקשיב לסיפור הזה בקשב, אמר לפול שהוא ירכוש את זכויות ההפצה לשירי הביטלס. פול שחשב שמדובר בבדיחה, פרץ בצחוק.


באוגוסט 1985 קיים ג'קסון את הבטחתו ורכש מחברת ATV, שנקלעה לקשיים כספיים, את זכויות ההפצה לשירי הביטלס, יחד עם זכויות ההפצה לשירים של אלביס, הרולינג סטונס וברוס ספרינגסטין. למרות שלפול ניתנה זכות הראשונים בתהליך המכירה, הוא סירב להציע מחיר כי חשב שהמחיר ההתחלתי גבוה מדי. גם יוקו קיבלה זכות ראשונים אבל גם היא סירבה. למרות שפול, כאמור, סירב להצעה, נפוצו שמועות שהוא ראה ברכישה של ג'קסון מעשה בגידה מצד חבר קרוב. פול וג'קסון ניסו להוכיח כי הידידות ביניהם לא נפגעה ואפילו הצטלמו ביחד, אבל הקשר בין השניים נותק מאז. בשנת 2006, על רקע בעיות פיננסיות, מכר ג'קסון מחצית מזכויות ההפצה לשירי הביטלס לחברת Sony Entertainment.


לאחר פטירתו של ג'קסון, בשנת 2009, הייתה סברה שחשיפתה של הצוואה תגלה כי הוא הוריש לפול את יתרת זכויות ההפצה לשירי הביטלס שבבעלותו, כדי לכפר על מעשיו שהובילו להפסקת הידידות ביניהם. בסופו שלדבר, התברר שג'קסון לא הוריש לפול דבר, ובשנת 2016 רכשה Sony Entertainment מעזבונו של ג'קסון את יתרת הזכויות לשירי הביטלס שהיו בבעלותו.


בסופו של דבר, ביוני 2017, מספר ימים לפני יום הולדתו ה-75, רכש פול את זכויות ההפצה לשירי הביטלס, בזכות חוק זכויות היוצרים של ארה"ב משנת 1967, הקובע כי זכויות ההפצה לשירים שנכתבו לפני שנת 1978 יכולות לחזור אל יוצריהם לאחר 56 שנה מיום כתיבתם.
150 views0 comments

Comments


bottom of page