top of page
  • Writer's pictureGaby Fiszman

לא זועקים לעזרה בעטיפת !Help

כאשר הצלם רוברט פרימן גוייס כדי לצלם את תמונת עטיפת האלבום !Help, הוא החליט לצפות, תחילה, בצילומים מהסרט כדי לקבל השראה. כאשר הוא ראה את הסצנה שצולמה באוברטואן שבאלפים האוסטריים, שבהם נראים חברי הביטלס על רקע השלגים, כשהם פושטים ידיים, עלה במוחו הרעיון שהארבעה יסמנו בעזרת ידיהם את המילה Help, לפי שפת סמפור (שיטת איתות שהומצאה בצרפת של סוף המאה ה-18).


התמונה צולמה באולפני טוויקנהם, שם צילמו הביטלס את הסצנות האחרונות של הסרט. פרימן צילם את וג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו לבושים באותם בגדים כמו בסצנה שצולמה באוסטריה ומאחוריהם לוח לבן שיצר השלייה של שלג. כל אחד מהארבעה הונחה להעמיד את ידיו לפי אחת מארבעת האותיות H-E-L-P, אלא שהקומפוזיציה שנוצרה לא נראתה טוב בעיני פרימן. לכן, ביקש מהם לשנות את העמדת הידיים בצורה שונה עד שמצא את הקומפוזיציה שנראתה לו וכעבור 10 דקות התמונה צולמה. בצילום עמדו חברי הביטלס לפי הסדר הבא (משמאל לימין): ג'ון, ג'ורג', פול ורינגו. לאחר שפיתוח את התמונה, חשב פרימן שהקומפוזיציה לא מושלמת ולכן שינה את אפן הופעתם כך שג'ון, ג'ורג' ורינגו מופיעים למעשה במהופך. אפשר להבחין בכך אם מסתכלים על כפתורי המעילים שלהם שנראים מהצד הלא נכון. בסופו של דבר, האותיות שמופיעות בעטיפת האלבום הן N-U-J-V, שאין להן כל משמעות.


חברת Capitol, כהרגלה, שינתה לא רק את התוכן של האלבום אלא גם את העטיפה והעמידה את הביטלס בסדר שונה. בעוד שבאלבום שהוציאה בבריטניה חברת EMI נראים חברי הביטלס, כאמור, (משמאל לימין): ג'ורג', ג'ון, פול ורינגו, באלבום שהוציאה בארצות הברית חברת Capitol הם נראים (משמאל לימן): ג'ורג', רינגו, ג'ון ופול. לפיכך בעטיפה מופיע האותיות N-V-U-J.


קיימת תיאוריה, לפיה אם מעמידים מראה מול העטיפה הבריטית, אפשר לראות את צירוף האותיות L-P-U-S, שמתייחס למילים help us (הצילו אותנו). אבל האות שמסמן לג'ורג' היא האות N והיא נראית אותו דבר בהשתקפות המראה ולכן מה שניתן לראות בהשתקפות המראה הוא צירוף האותיות N-P-U-S.


בהולנד הדפיסה חברת הדלק הענקית Shell עטיפה מיוחדת שחולקה לעובדי החברה ולא הוצעה למכירה לקהל. בעטיפה המיוחדת נראים ארבעה חברי הביטלס לפי אותו סדר כמו בעטיפה הבריטית אך ברקע שלהם מופיע הסמל של חברת Shell. כמות קטנה של עותקים הודפסה גם בשוודיה.


בצדה האחורי של עטיפת האלבום !Help מופיעות ארבע תמונות של חברי הביטלס שצולמו ע"י פרימן.1 view0 comments

Comments


bottom of page