top of page
  • Writer's pictureGaby Fiszman

המסמך המוקדם ביותר ובו מצוין: The Beatles

בעיתונים רבים שפורסמו ב-14 וב-15 באפריל 1964 בארצות הברית פורסמה ידיעה קטנה ומוזרה ובה מסופר על עובדי בנין בניו יורק אשר בעת שעסקו בהריסת בית בעיירה בשם Clyde שבניו יורק מצאו כרטיס מודפס שמפרסם אירוע של ריקודים באולם Perkins Hall. בכרטיס הזה היה משפט מפתיע עד כדי הזוי: "מוזיקה של הביטלס, תזמורת שלמה". ולמה המשפט הזה מפתיע עד כדי הזוי?...כי האירוע שצוין האותו כרטיס התרחש בערב של יום שלישי, ה-9 באפריל שנת 1878. כן, כן, שנת 1878.


הידיעה כל כך יוצאת דופן שאביא אותה כלשונה:

CLYDE, N. Y. Workmen who were tearing down a house here found a printed card announcing a dance at Perkins Hall, Tuesday evening, April 9, 1878. The card also announced: "Music by the Beatles, full orchestra." Nobody in this central New York village can recall the Beatles of "78 or Perkins Hall.

קלייד, נ.י. פועלים שעסקו בהריסת בית כאן מצאו כרטיס מודפס שהכריז על ערב ריקודים באולם פרקינס, ביום שלישי בערב, 9 באפריל 1878. בכרטיס גם צוין: "מוזיקה על ידי הביטלס, תזמורת מלאה." אף אחד בעיירה המרכזית הזו בניו יורק לא הכיר את הביטלס של '78 או את אולם פרקינס.


בתמונה צילום של אחד העיתונים הרבים שבהם התפרסמה הידיעה. בעמוד הראשי של העיתון שיצא במדינת וירג'יניה ב-15 באפריל 1964 ישנה ידיעה תחת הכותרת Today's Queer Story (הסיפור המוזר של היום). חיפוש בגוגל יעלה צילומים של עיתונים רבים אחרים עם ידיעה דומה סביב התאריך הזה. כאן אפשר לראות למעלה מ-2,300 תוצאות לחיפוש של המילים "Beatles" ו-"1787":


האם הייתה להקה או תזמורת ששמה היה The Beatles בשנת 1878? אין תשובה לשאלה וזה יישאר בגדר חידה לא פתורה.


3 views0 comments

Comments


bottom of page