top of page
  • Writer's pictureGaby Fiszman

החתימות היחידות של הביטלס על חביות של יין

אם תבקרו במרכז המבקרים של היקב המפורסם בשם Williams and Humbert מהעיר Jerez de la Frontera שבאנדלוסיה שבספרד, המייצר יין שרי המכונה jerez, תוכלו לראות ארבע חביות יין ועל כל אחת חתימה של אחד מחברי הביטלס. אלה החתימות היחידות של הביטלס על חביות של יין. האמנם?


בביקורם במדריד, ספרד, שהחל ב-1 ביולי 1965, שהו הביטלס במלון Fénix. למחרת היום, הוזמנו הביטלס לקבלת פנים במלון שנערכה לכבודם ע"י היקב המפורסם, אשר הביא לקבלת הפנים מספר חביות מעץ, שבהן נשמר היין וחברי הביטלס חתמו על ארבע מהן. האם החתימות המוצגות במרכז המבקרים כיום הן החתימות של ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו משנת 1965?


אם נשווה בין החביות שמוצגות ביקב (תמונה ראשונה) לבין החתימות (ביתר התמונות) נבחין במספר הבדלים:


בתמונות השנייה אפשר לראות שמעל חתימותיהם רשומה הכתובת Solera 1/5 Fina, ואילו


בתמונה הראשונה אין כתובת כזו באף חבית.


בתמונות השנייה עד הרביעית אפשר לראות שמעל חתימותיהם של חברי הביטלס רשומה הכתובת Solera 1/5 Fina, ואילו בתמונה הראשונה אין כתובת כזו באף חבית.


אפשר להבחין שיש שוני, אמנם קל, בין החתימות של ג'ון בתמונות הראשונה והשנייה.

בתמונה השנייה אפשר להבחין שפול חותם כך שהאות P שבתחילת שמו הפרטי נושקת לאות a ואילו בתמונה הראשונה יש הפרדה ברורה בין שתי האותיות האלה.

בתמונה השלישית אפשר לראות שג'ורג' רשם את שמו הפרטי גבוה משם משפחתו ואילו בתמונה הראשונה זה הפוך: שמו הפרטי נמוך משם משפחתו.


אפשר להבחין שיש שוני בולט בין החתימות של רינגו בתמונות הראשונה והרביעית.


מכאן ברור שהחתימות שמוצגות במרכז המבקרים של היקב (תמונה ראשונה) אינן האמיתיות ונשאלת השאלה, מי מחזיק ואיפה בארבע החביות עם החתימות האמיתיות של חברי הביטלס? האם אלה שרדו את מבחן הזמן, שכן הביטלס חתמו בגיר? אם החתימות קיימות, הרי מדובר בפריטים נדירים שכן זה המקרה היחיד שבו חתמו חברי הביטלס על חביות של יין.


8 views0 comments

留言


bottom of page