top of page
  • Writer's pictureGaby Fiszman

החזון של ג'ון


ג'ון היה אינדיווידואליסט, השקפה שטמונה בבסיס השיר Instant Karma ובו השורה We all shine on. בשיר הזה מיזג ג'ון בין שתי תפיסות ההינדיות, הקארמה, שמשמעותה שלכל פעולה טובה או רעה יש תוצאה בהתאם בעתיד הקרוב או הרחוק, והכאן ועכשיו, שמשמעותה שכל מה שרלוונטי הוא מה שקורה לנו בזמן ובמקום שבהם אנחנו נמצאים ברגע זה. כלומר, אם ננהג כלפי העולם באלימות, כשאנחנו ממוקדים בעצמנו וחסרי התחשבות באחרים, ניצור חברה אלימה, ממוקדת בעצמה וחסרת התחשבות. לפיכך, עלינו להיות מודעים למעשים ולגישה שלנו לעולם וכן להשלכות שלהם.


עקרון נוסף שעל פיו חי ג'ון הוא שעלינו גם להיות מודעים לדמיון שלנו ולפוטנציאל ההשפעה שלו. למשל, אם אנחנו מסוגלים להשתמש בדמיון הקולקטיבי של החברה כדי ליצור עולמות מדומיינים כמו חוקי הספורט או חוקי הכלכלה, אנחנו יכולים להשתמש בדמיון הקולקטיבי גם כדי ליצר חברה שלווה, ללא אלימות והמתבססת על יחסים הרמוניים. על כך מושתת השיר Mind Games, על קריאה לדמיין חברה טובה יותר בצורה מוחשית כך שאנשים יתחילו לשנות את התנהגותם, אפילו באופן ברמת תת-מודע.


לשיר המפורסם ביותר של ג'ון, Imagine, היה מטרה דומה והתייחס לשלושת הנושאים המפלגים ביותר של המין האנושי והם הדת, הלאומיות והרכושנות. ג'ון הזמין אותנו בשיר הזה לדמיין שאלה לא קיימים. מבין שלושת הנושאים המפלגים הללו, התייחס ג'ון לרכושנות כאל הנקודה המאתגרת ביותר וכך, הוא ציין שלדמיין שאין גן עדן הוא דבר "קל אם מנסים" (It's easy if you try) ולדמיין שאין מדינות הוא דבר "לא קשה לעשות" (It isn't hard to do), אבל לדמיין שאין רכוש הוא דבר שהוא "תוהה אם בכלל אפשרי" (I wonder if you can).

כך תהה ג'ון מה אם גן עדן וגיהינום לא קיימים או במילים אחרות, מה אם אלוהים הוא פשוט סתם שם שנתנו לכוחות הטבע הפועלים על היקום? לפי ג'ון עלינו להתמקד בבניית חיים טובים יותר כאן ועכשיו, מתוך החוכמה לנסות לחיות חיים מלאים לפני המוות. עוד שאל ג'ון מה אם מדינות לא קיימות או במילים אחרות מה אם במקום להחשיב את עצמנו כעל פטריוטים של אומה כזו או אחרת, היינו מחשיבים את עצמנו אזרחי העולם? אז היינו מסרבים להתייחס בחוסר אמון, בחוסר חמלה ובאלימות לאנשים שהיום אנחנו מחשיבים לזרים. לבסוף, שאל ג'ון מה אם הרכוש לא קיים או במילים אחרות מה אם אין חמדנות, כלומר צורך ברכוש לא הכרחי, או מה אם אין רעב, כלומר צורך ברכוש הכי בסיסי כדי לחיות? אז, לפי ג'ון, היינו מסרבים לקחת רכשו מאחרים וזה היה מאפשר לנו לבנות חיים טובים יותר כאן ועכשיו, תוך אמון, חמלה ואי אלימות לאנשים אחרים. בסיכומו של עניין, טען ג'ון שהרבה מהסבל של העולם היה נעלם אם היינו יכולים פשוט להתחיל לעשות את מה שאנחנו מלמדים את ילדינו לעשות ולא עושים עצמנו, כלומר לשתף.


ג'ון ידע שהעולם האידיאלי שחזה לא היה ניתן ליישום, בטח לא בעתיד הקרוב אבל מטרתו הייתה להציב חזון אלטרנטיבי לזה שתרבות המערב מציבה בראש סדר העדיפות שלה. בשיר Imagine ניסה ג'ון לשתף את העולם בראייה הפילוסופית שלו ולהציב חזון שיעורר השראה לכל אחד ובכל מקום, גם במערב וגם במזרח, גם בעולם החופשי וגם בעולם הקומוניסטי, למשל בטוקיו, בוורשה, בפראג, בברצלונה או בהוואנה. אולי זה לא פלא שבכל אחת מהערים הללו יש אנדרטה לג'ון לנון.

35 views0 comments

Comments


bottom of page