top of page
  • Writer's pictureGaby Fiszman

ההחלטה החשובה ביותר בעולם המוזיקה

כשג'ון פגש את פול מקרטני ב-6 ביולי 1957, עמדה לפניו דילמה: האם להזמין את אותו ללהקה שלו שכן היה ברור לו שהוא מוכשר יותר ממנו (באותה עת). מצד אחד והיה בכוחו של פול לקדם את הלהקה ומצד שני מאותה סיבה בדיוק הוא עלול היה לאיים על מנהיגותו. ג'ון החליט לצרף את פול ללהקה וזו הייתה ההחלטה החשובה ביותר בעולם המוזיקה. בדיוק חצי שנה לאחר מכן, ב-6 בפברואר 1958, עמד ג'ון בפני דילמה דומה וקיבל את ההחלטה השנייה החשובה ביותר בעולם המוזיקה כשקיבל ללהקה את ג'ורג' הריסון.


4 views0 comments

Comments


bottom of page