top of page
  • Writer's pictureGaby Fiszman

איך התייחס ג'ורג' הריסון למותו הטראגי של ג'ון לנון


כאשר הגיעו לג'ורג' הריסון הידיעות על הרצח הנורא של ג'ון לנון הוא חש תסכול על כך שלא ניתנה לו ההזדמנות לעזוב את גופו בצורה ראויה. ג'ורג' סיפר לאוליביה שפעם שאלו את הדלאי לאמה מה הוא עושה בבקרים והוא ענה "אני עושה את תרגול המדיטציה שלי, אומר את המנטרות שלי, עושה את התרגול הרוחני שלי". "איך אתה יודע שזה עובד?" שאלו אותו והוא השיב "אני לא יודע. אגלה זאת כשאמות. אני מתרגל כדי שכשאמות, אעזוב את הגוף שלי בצורה ראויה, אהיה מוכן ולא אפחד". אז סיפר לה ג'ורג' שגם הוא עושה תרגולים רוחניים יומיומיים כדי להבטיח שהמעבר שלו מהחיים למוות יהיה קל יותר עבורו.


ג'ורג' סיפר שהמוות של ג'ון לא שינה לו הרבה ברמה היומיומית וציין שאילו היו השניים עדיין בקשר זה היה משנה הרבה יותר. ג'ורג' ציין שלא ראה את ג'ון מזה כשנתיים כך שברמה הפרקטית גם אם היה ג'ון עדיין בחיים זה היה מבחינתו אותו דבר. הדבר היחיד הוא שמדי פעם נהג ג'ון לשלוח לו גלויה. "אבל," הוסיף ג'ורג', "הדבר המשמעותי ביותר היה לדעת שאם הייתי רוצה יכולתי להרים לו טלפון, להתקשר אליו ולדבר איתו. זה עשה את כל ההבדל. עכשיו, אני צריך את הטלפון הקוסמי הגדול כדי לדבר עם ג'ון".


ג'ורג' לא ידע אז שכעבר כ-21 שנה הוא לא יזדקק לטלפון הקוסמי הגדול.

51 views0 comments

Comentários


bottom of page